Sjung med oss

Vill du sjunga i en social och ambitiös kör? I Värmlands Nations kör kan du utveckla din
körsång och musikalitet i en ovanligt trevlig och mysig atmosfär. Vi har höga ambitioner, både när det gäller musik, köröl och fester! Varje år åker vi iväg på turné, ofta till de värmländska skogarna, men ibland också till mer fjärran resmål.

Kören repeterar på onsdagar kl. 18:10-21:10. Vi håller konserter varje termin och utöver dessa underhåller vi på flera av Värmlands Nations sittningar samt genomför externa sjungningar i olika sammanhang. På YouTube kan du hitta smakprov på vår repertoar.

Anmälan till insjungning annonseras inför varje terminstart på Facebook och här på hemsidan.