Om kören

Värmlands Nations Kör (VNK) är en nationskör i Uppsala med höga musikaliska ambitioner. Kören i sin nuvarande form grundades 1978, men har anor så tidigt som från 1820-talet. Repertoaren är varierande men huvudsakligen klassisk, tillsammans med återkommande teman såsom vår- och sommarsånger, julsånger, fest- och snapsvisor och givetvis Värmlandsvisan. Körårets kanske största händelse är den 4 dagar långa Värmlandsturnén som brukar gå av stapeln under någon av de första veckorna i maj. Förutom den årliga körturnén roar vi oss gärna med körfester och repdagar, nationsframträdanden på baler och gasker, och naturligtvis våra trevliga rep följda av köröl! 

Under 2018 vann kören en tävling i Bratislava, och i juni i år (2023) åker vi till Linz för att återigen delta i en internationell körtävling.

Vi sjunger gärna på externa gig som exempelvis examensceremonier och luciatåg. Läs mer under Boka Kören.

Dirigent Hanna Ohlson Nordh

Sedan 2016 har kören letts av Hanna Ohlson Nordh. Hanna har en masterexamen i orkesterdirigering från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, där hon studerat för bland annat B. Tommy Andersson, och där hon även läste sin kandidatutbildning. Hon har även studerat på Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst i Stuttgart för Per Borin. Utöver att leda VNK innefattar Hannas senaste engagemang projekt med Göteborgs Symfoniker, Wermland Opera, O/Modernt Chamber Orchestra med flera. Under 2018 vann Hanna andra pris i London Classical Soloists International Conducting Competition.

Körens historia

Sångväsendet inom Värmlands Nation har anor sedan 1820-talet, då med. stud. P A. Edgren som bildade Wermlands Nations Sångförening. Kören bestod då av tolv ynglingar med tre representanter i varje stämma som övade två gånger i veckan. En afton i april marscherade de sjungande iväg till Herr Inspektor, Erik Gustaf Geijer, för att framföra några tidstypiska nationalromantiska stycken. Geijer kände igen flera av värmlänningarna men visste inte att de kunde sjunga så bra. Detta gjorde de nämligen med sådan glans att Geijer sprang ut på gatan och omfamnade dem. Följande natt spenderade Herr Inspektor komponerandes en marsch, ”Att älska Gud, kung, fädernesland”, som han dagen därpå tillägnade den skönsjungande sångföreningen.

Under 1900-talet har Wermlands Nations Sångförening utvecklats till en av Uppsalas främsta körer med ett ständigt varierande medlemsantal. I slutet av 1980-talet hade kören en möjlig toppnotering på över hundra medlemmar. Idag är kören känd under namnet Värmlands Nations Kör och omfattar ca 50 sångare, jämnt fördelat mellan jänter och gôbber.